Чистые лапы, горячее сердце... ;-)) (kotleopold77) wrote,
Чистые лапы, горячее сердце... ;-))
kotleopold77

Кровавые следы бандеровцев в литературе

Публикую список книг о бандеровщине, изданных в СССР:

1. Акулов І. Під маскою класовго миру. К., 1979.
2. Аскерольд Г. Блуждающие тени. – Алма—Ата, 1964.
3. Бандерівщина. З прес-конференції в КДБ УРСР // Робітнича газета. – 1990. 13 лютого.
4. Бєляєв В. Вбивці львівських учених на утриманні Вашин¬гтона. (Українські буржуазні націоналісти) //
5. Сучасне і майбутнє. - 1952. – № 7. – С. 18—33.
6. Бєляєв В., Рудницький М. Під чужими прапорами. – К.:Падянський письменник, 1956. Білан С.М.
7. Слуга кількох господарів. – Ужгород, 1977;
8. Бєляєв В.П. Я звинувачую! Нариси й памфлети. - К.: Політвидав України, 1980.;
9. Богомолець О. Радянська Україна і українсько-німецькі націоналісти в Канаді- 1943.- 14 с.;
10. Брудний М. Шрами на серці. Нотатки про УПА // Червоний прапор. – 1990.—6 травня;
11. Букович Л. Павутиння омани. – Ужгород, 1974;
12. Бурдин Л.С., Хамазюк И.Н. Подрывная деятельность украинских буржуазных националистов против СССР и борьба с ними органов госудаственной безопастности. – М.,1955.;
13. Буржуазний націоналізм - знаряддя ворогів соціалістичного прогресу і міжнародної розрядки /М. М.
Варварцев, О. Л. Вовк, В. Б. Євтух та ін., редколегія: Р. Г. Симоненко (відповідальний редактор) та ін- К.:Наук, думка, 1979.;
14. Варварцев М.М. Буржуазне українознавство – знаряддя ідеологічних диверсій імперіалізму. – К. ,1976.
15. Варварцев М.М. Буржуазно-націоналістична пропаганда на службі антикомунізму / Відп. ред. Р. Г. Симоненко.- К.: Наук, думка, 1974.;
16. Варварцев М.М. Американські центри буржуазного українознавства на службі мілітаризму та реакції.— К., 1984.;
17. Варварцев М.М Национализм в обличье советологии. Критика современной буржуазной историографии Украины,- К.: Наук, думка, 1984.;
18. Варварцев М.М Рупоры «холодной войны».- К.,1973;
19. Варварцев М.М Тавровані свастикою / Українські буржуазні націоналісти - знаряддя гітлерівської «п'ятої колони» в США.- К.: Наук, думка, 1975;
20. Вергун О. Бандерівські душогуби Іван Кашуба та Степан Мудрик // Вісті з України. – 1962.- №72.
21. Вовк О.Л. Місце і роль націоналістичних клерикалів в планах реакції. – К.: наукова думка, 1984.
22. Возняк Н.В. Їх справжнє обличчя. – Ужгород, 1974.
23. Возняк С.М., Гах Й.М. ,Хвостін М.П. Кожне слово, кожен крок їх – зрада. Ужгород, 1979.
24. Галан Я. Чому немає ймення // Пост імені Ярослава Галана. Памфлети. Статті. Нариси. – Львів: Каменяр, 1973. – Кн. 3. – С.10.
25. Галан Я. Об этом нельзя забывать. Рассказы, очерки, памфлеты, пьесы. - К.: Радянська школа, 1987.
26. Гай Ю. З ким і проти кого. – К., 1980;
27. Гамольский Леонід "Тризуб i зірка Давида". – Дніпропетровськ, 1975.
28. Герасименко С., Грицьків Л. Вирок виносить народ. – Київ: Політвиддав, 1970.
29. Горбань А. Кровавые следы бандеровцев // Правда Украины. – 1989. 10—11. октября.
30. Горєлов М.Є. Криза організації українських буржуазних націоналістів на сучасному етапі. – К.: Наукова думка, 1985.
31. Горовий В.М. Навіщо Бандері п’єдестал? // Комуніст України. – 1990. – №11.
32. Гришин-Грищук І. Професійне зрадництво // Герострати і каїни. – Ужгород, 1968. – с. 7—28.
33. Гужва Е. Колодец смерти. О злодеяниях оуновцев в с. Дядьковичи в 1943 г. // Правда Украины. – 1991. – 22, 23 августа.
34. Губенко В. Запізніла сповідь. – К.:Політвидав України, 1981.
35. Давиденко В. Не стануть агнцями вовки: Упа з погляду сьогодення // Радянська Україна. – 1989. – 27 листопада. 8 грудня.
36. Давиденко В.А. «Українська повстанча армія»: шлях ганьби і злочинів. – К.: Товариство «Знання», 1989.
37. Давиденко В.А. Святенник з абвергрупи 209. – К.: Політвидав України, 1979.
38. Давиденко В. Чем занимались «национальные герои» // Политика и время. – 1991. —№6.—с.83—87.
39. Даниленко С. Т. Дорогою ганьби та зради. — К.: Наукова думка, 1970.;
40. Даценко В.Ф. Украинские буржуазные националисты на службе у империалистических разведок. – Суммы, 1968.
41. Добрецова В.В. Націоналізм і релігія на службі антикомунізму. – Львів, 1976;
42. Добрецова В.В. Політичний націоналізм – знаряддя реакції. – К., 1978;
43. Добрецова В.В., Меленська Л.П. Зловісний союз українського буржуазного націоналізму та уніатської церкви. – К., 1979
44. Дмитрук К. Є. Під штандартами реакції і фашизму. – К., 1976;
45. Дмитрук К. Є. Під чорними сутанами. Правда про зв'язки ієрархії уніатської церкви з фашистськими загарбниками.- К., 1975.
46. Дмитрук К. Є. Приречені. Буржуазні націоналісти та уніатські провокатори на послугах фашизму та імперіалістичної реакції – Львів, 1981;
47. Дмитрук К. Є. С крестом и трезубцем. – М., 1980.
48. Дмитрук К. Є. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня. – М., 1988.
49. Дмитрук К.Є. В одній імперіалістичній упряжці. – К.: Товариство «Знання», 1982.
50. Дмитрук К.Є. Безбатченки. Правда про участь буржуазних націоналістів і церковних ієрархів у підготовці нападу фашистської Німеччини на СРСР.- Львів: Каменяр, 1972;
51. Дмитрук К.Є. Безбатченки. Правда про участь буржуазних націоналістів і церковних ієрархів у підготовці нападу фашистської Німеччини на СРСР.- Львів: Каменяр, 1974
52. Дмитрук К.Є. Безбатченки. Документально—публіцистичний нарис. – К.:Дніпро, 1980.
53. Дмитрук К. Є. Жовто-блакитні банкроти: Документальні нариси, памфлети, публіцистичні статті. – К.:Дніпро, 1982.
54. Дмитрук К. Є. Свастика на сутанах. – К.: Товариство «Зання», 1982.
55. Дмитрук К. Гітлерівські провокатори на службі у нових хазяїв // Пост імені Ярослава Галана. – Львів: Каменяр, 1979. – Кн. шоста.
56. Дмитрук К. Є. Кому служили і служать зрадники з так званої автокефалії.— К.: Політвидав, 1977.
57. Дудикевич Б. Вітошинський Я. Українські буржуазні націоналісти – найманці міжнародних імперіалістів. – Львів: Б.в., 1952.
58. Євдокименко В. Ю. Критика ідейних основ українського буржуазного націоналізму. – К., 1967;
59. Жигаренко П. Вирване серце // Червоний прапор. – 1991. – 12 червня.
60. Замлинський В. Тавровані презирством народу. – К., 1974;
61. Замлинський В. Хрест, тризуб і свастика // Пост імені Я. галана. – Львів, 1967. – с. 235-245.
62. Замлинський В. Чорні патріоти // Ті, що канули в пітьму. – Львів, 1964. – с. 101—110.
63. Замлинський В. Шлях чорної зради. – Львів: Каменяр, 1969.
64. Заречный В. Альянс: ОУН-СС // Военно-исторический журнал. —1991. — № 4. — С. 63-70.;
65. Заречный В., Ластовец О. Бандеровщина: Страницы истории // Правда Украины. – 1989. – 9,10,11—13, 15, 17—19 августа.
66. Зарічний В. Осіненні свастикою: альянс ОУН—фашизм: за матеріалами КДБ УРСР // Робітнича газета. – 1990. – 29 листопада – 5 грудня;
67. Іванченко І.Г. Ідеологічна диверсія в націоналіс¬тичній упаковці. — К., 1984.;
68. Іваненко В. На задвірках історії. – К.:Політвидав України, 1969.
69. Камінський Є.Є. Український буржуазний націоналізм в психологічній війні американського імперіалізму. – К.:Наукова думка, 1983.
70. Карпов П.К., Степовий В.О. У кублі зрадників. - Х.: Прапор, 1977.
71. Киричук Ю.А. Реакционная деятельность украинских буржуазных националистов на Западной Украине накануне Второй мировой войны (1939-1945 гг.): Автореферат дис. канд. ист. наук. / ЛГУ им. И.Я. Франко. — Львов, 1983. — 23 с.
72. Королевич Я. О. «Самостійники» на продаж.- К.: Політвидав України, 1985
73. Кравець M. M. Українські буржуазні націоналісти - агентура міжнародного імперіалізму / Матеріали на допомогу лектору.- Львів, 1972
74. Кравченко В.О. Прокляті народом: українські буржуазні націоналісти .; - прислужники світової реакції. – Харків: Прапор, 1979.
75. Кравченко В. А. В масках и без масок.- Харків: Прапор, 1983
76. Кровавые злодеяния Оберлендера. – Москва, 1960.
77. Корнешов Л. Кто есть кто в загранцентре оуновцев // Известия. – 1988. – 15 сентября;
78. Левенко О.С. Диверсія без динаміту. – Львів: Каменяр, 1981.
79. Лиxoлaт A.B. Haциoнaлизм - вpaг тpудящихся. – Mосква, 1986
80. Людської крові не змити. – К.: Політвидав України. 1970.
81. Мануїльський Д. Українсько-німецькі націоналісти на службі у фашистської Німеччини – Київ:
Українське державне видавництво, 1946.
82. Мазанько А.С. Шлях зради та шпигунства. Ужгород, 1976.
83. Мазур С.І. Блукання: З архівів КДБ УРСР // Сільські вісті. – 1990—24—28 січня;
84. Маланчук В.Ю. Історія однієї зради. – Львів, 1958.
85. Маланчук Ф.І. Їх ремесло - зрада: публіцистичні нариси, памфлети й фейлетони. — Львів: Каме¬няр, 1974;
86. Маслов А. «Они остались такими же…» // Правда Украины. – 1988. – 17 сентября.
87. Масловський В.І. Жовто-блакитна мафія. – Львів, 1976;
88. Масловський В.І Дорога в безодню. – Львів, 1978;
89. Масловський В.І борьбе с врагами социализма. – Львів, 1984;
90. Матвієйко М. Чорні справи ЗЧ ОУН. – К., 1962.
91. Мельничук Ю. Коли кров холоне в жилах. Нариси і памфлети. – К.: радянський письменник, 1960.
92. Мельничук Ю. Плем’я упирів. Нариси. памфлети. Фальєтони. – К.:Радянський письменник, 1963.
93. Мельничук Ю., Микитенко О. За чужинецьким возом // Пост імені Я.Галана. – Львів, 1980. – с.122—127;
94. Мигаль Т. Знайде їх правда—мста. – Львів: Каменяр, 1972.
95. Мигович И.И. Преступный альянс: О союзе униатской церкви и украинского буржуазного национализма. – М.: Политиздат, 1985.
96. Мигович І. Уніатська церква і український буржуазний націоналізм. – К., 1981;
97. Микитась В.Л. Молоді радянські літератори та вигадки заокеанських фальсифікаторів // Про справжнє обличчя українського буржуазного націоналізму. – К., 1979. – с.18—34;
98. Микитенко В. Кати, або про банду УПА «Павла—Миколи» // радянська Житомирщина. – 1991. – 13 лютого
99. Мстиславець О. Розтлителі свідомості. – Львів, 1950.
100. Небесний В. ОУН – ярмарок по продажу шпигунів. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1962;
101. На зеленых ветрах. Сборник. – Ужгород: Карпаты, 1978.
102. Не забудеться, не проститься. – Ужгород: Карпати, 1982.
103. Обвиняет земля. Организация украинских националистов: документы и материалы. / Редколлегия: Масловский В.И., Мартынюк А.И., Писловский А.В., Помогаев В.В., Пыриг Р.Я. — Москва: Политиздат, 1991;
104. Олесневич Л.О. Кооперативні міфи і капіталістична дійсність. – К., 1974;
105. Орленко В. Операція без пострілу. – К.:Політвидав України, 1983.
106. Омельчук Ю. Відправа // Пост імені Ярослава Галана. Памфлети. Статті. Нариси. – Львів: Каменяр, 1967. –С. 280—295;
107. Омельчук Ю. Змова [про зрадницькі дії українських буржуазних націоналістів у 1941–1944 рр. на Ровенщині]. – Львів: Каменяр, 1967;
108. Омельчук Ю. Недолюдки (злочини українських буржуазних націоналістів на Рівненщині у віяйну). – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1963.
109. Павленко М. І. «Біженці»та переміщені особи в політиці імперіалістичних держав 1945-1949 pp.- К., 1979
110. Петляков П.А. Уніатська церква – ідейний ворог трудящих. – Львів,1976;
111. Погапский А.М. Борьба против идеологии украинского буржуазно¬го национализма за утверждение ленинского мировозрения на Западной Украине (20-30 гг. ХХ в.): Автореферат дис. канд. филос. наук. / КГУ им. Т.Г. Шевченко. — К., 1965.;
112. Поліщук О. Буржуазно-націоналістичні фальсифікації марксистсько-ле¬нінського вчення про класи і класові відносини // Філософська думка. — 1976. — № 3. — С. 79—86.;
113. Поліщук О.О. Реакційна сутність концепцій держави в ідеології українського буржуазного націоналізму. — К.: Вища школа, 1981.;
114. Поліщук О. О. Український буржуазний націоналізм і його теорія "держави". — К.: Вища школа, 1986.
115. Полторацький О. Українські буржуазні націоналісти – найлютіші вороги українського народу. – К., 1953.
116. Правду не здолати / Відп. ред. М. Івасюта. – Львів: Каменяр, 1974;
117. Прохоров А. Разоблачают документы // Вечерний Киев. – 1988. – 15 сентября.
118. Ржезач Т., Цуркан В. Разыскиваются… – М.:Прогресс, 1988.
119. Ржезач Т., Цуркан В. І. Розшукуються...-К.:Політвидав України, 1989
120. Ржезач Т., Цуркан В. Прокляті народом. - Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1954.;
121. Римаренко Ю. И. Антикоммунистический альянс. Критика идеологии и социально-политических доктрин международного сионизма и украинского буржуазного национализма. Киев. Наукова думка. 1981.
122. Римаренко Ю.И. Буржуазный национализм и клерикализм. – К.:Политиздат Украины, 1986.
123. Римаренко Ю.І. Буржуазний націоналізм та його "теорія" нації. — К.: Політвидав Ук¬раїни, 1974.;
124. Римаренко Ю. І. Жовто-блакитний «месія»: (Про шовіністичну й расистську суть українського буржуазного націоналізму). – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1969. – 48 с.
125. Римаренко Ю.І. З ким і проти кого: документально-публіцистичні нариси й статті.— К.: Дніпро, 1983.;
126. Римаренко Ю. І. «Змова приречених. (Спілкування українських буржуазних націоналістів та сіоністів)». К.1975;
127. Римаренко Ю.І. На службі у світової реакції. Про антинародну суть українського буржуазного націоналізма. – К.: Б.в., 1968.
128. Римаренко Ю.І. Український буржуазний націоналізм – ворог інтернаціонального єдання трудящих. – Київ, 1970.
129. Руднєв В. Українські буржуазні націоналісти – агентура міжнародної реакції. – К.:Держполітвидав УРСР, 1955.
130. Розплата. Документи і матеріали судового процесу над групою бандитів ОУН. - Вид. 2-ге, доповнене - Львів: Каменяр, 1970.
131. Русин П.В. Зловіщий союз хреста і тризуба. – К., 1970;
132. Симоненко Р. На утриманні реакції. – К., 1977.
133. Сливка Ю. Реакційна роль унії в історії українського народу. – К., 1967;
134. Сливка Ю. Союз хреста і капіталу. – Львів, 1970;
135. Софронова Н.О. Уніатська церква і фашизм. - -Львів, 1981;
136. Соціалістична дійсність і націоналістичні вигадки.- К., Політвидав України, 1968
137. Стецишин Б. Тільки факти. Ті, що канули в пітьму. – Львів.: Каменяр, 1964.
138. Тимошенко О. Під чужими порогами. - К.: Товариство Україна, 1973.;
139. Топольчук Л. За фальшивим мандатом. – К.:Політвидав України, 1962.
140. Трощинський В. Агенти гестапо й Абверу на «новій» службі // Безчестя. – К., Політвидав України, 1983.
141. Трощинський В.П. Найманці фашизму. (Українські буржуазні націоналісти на службі гітлерівців у міжвоєнний період). - К.: Політвидав України, 1981.;
142. Уколов В. Зачем реанимируют бандерывщину // Коммунист Вооруженных сил. – 1991. -- №11.—с.78—84.
143. Українські буржуазні націоналісти - запеклі вороги соціалістичних перетворень в західних областях України // На допомогу лектору.- Львів, 1972.
144. Українські буржуазні націоналісти: Загострення ідейно-організаційної кризи і крах антирадянських підступів / Авт. кол.: В. П. Чередниченко та ін.; За ред. В. П. Чередниченка.-К.: Вища школа, 1986.
145. Українські буржуазні націоналісти - прислужники імперіалістичних розвідок / Підготував В. П. Трощинський.- К.,1986.
146. Українські буржуазні націоналісти – вороги українського народу, прислужники міжнародного імперіалізму (Матеріали на допомогу лектору) / Лекторська група відділу пропаганди і агітації обкому Компартії України.- Житомир, 1979.
147. Уткін О.І. Унія: шлях ганьби і зради. – Ужгород: Карпати. 1987
148. Францев Ю. Націоналізм - зброя імперіалістичної реакції.- К.: Українське видавництво політичної літератури,1948.-22с.
149. Хвостін М., Чапуга С., Шиш А. Народом осуджені. – Ужгород, 1975.
150. Цуркан В. Холостий хід ОУН. – Львів: Каменяр, 1989.
151. Чередниченко В. Анатомія зради. – К.: Політвидав України, 1978.
152. Чередниченко В. П. Анатомия предательства: Украинский буржуазный национализм - оружие антисоветской политики империализма,— К.: Политиздат Украины, 1983.
153. Чередниченко В. Контрреволюция на экспорт: Украинский буржуазный национализм в арсенале современного антикоммунизма. – К.:Политиздат Украины, 1985.
154. Чередниченко В. Націоналізм проти нації. – К., Політвидав України, 1970.
155. Чубенко В., Тумаркін Я. Людина з табору «Ді—Пі». –К.: Політвидав України, 1978.
156. Чумак В. Метаморфози ОУН—УПА // Під прапором ленінізму. – 1990 - №22. – с.71—79.; № 23. с. 68—78.
157. Шевчук В. Украинская Повстанческая Армия // Политика и время. – 1991.--№11. –с.78.—84.
158. Шевцов В. Український буржуазний націоналізм в коричневій уніформі. – К., 1981.
159. Шепітько Є. Проводирі смерті: Документальний нарис // Червоний прапор. – 1989. – 2,3,5 вересня
160. Шиш А.З. Крах католицької унії на західноукраїнських землях // Укр. іст. журнал, 1971. - №9. – С.45—54;
161. Шиш А. Ідеологія зради і запроданства. – Ужгород, 1969.
162. Шиш А., Хвостін М. Реакційна суть українського буржуазного націоналізму та уніатства. – 1968. – с. 7—28;
163. Шлепаков А.І. Україна в планах міжнародної реакції напередодні Другої світової війни. – К., 1959.
164. Шлепаков А.І. В роки зростання воєнної небезпеки (1929—1940) – К., 1963.
165. Шульженко Б.С., Хамазюк И.В., Данько В.Т. Украинские буржуазные националисты. – М., 1963.
166. Яремко М., Жилавий І., Стеф'юк Ю. На світлу дорогу (покаяння колишніх оунівців). – Львів: Книжково—жунальне видавницвто, 1962.
167. Серія «Пост Ярослава Галана» (Львів, видавництво «Каменяр») 1970-80 рр.
168. І.Михалинюк, О.Химчук «Не можна мовчати» (1962)
169. Іваненко В. На задвірках історії. (Про антинародну, антирадянську діяльність закордонних організацій українських буржуазних націоналістів). Київ Політвидав 1969
170. Безопастность Родины храня. Очерки. – Львов: Каменяр, 1988.
171. Виноградський В.М., Якименко І. Л. Полковник Шовкуненко розповідає // Комуніст України. – 1990.--№1. – с.73—85.
172. Герои незримого фронта. Сборник. – Ужгород: Карпаты, 1978.
173. Дозорные западных рубежей. – К.: Политиздат Украины, 1984.
174. Зарічний В. Лишитися чесним до кінця. Невідомі сторінки однієї чекістської біографії // Робітнича газета. – 1989. – 1 вересня.
175. Из когорты отважных.Сборник. – Ужгород:Карпаты, 1987.
176. Куманев Г.А., Чайковский А.С. Чекисты стояли насмерть. – К.: Политиздат Украины, 1986.
177. Со щитом и мечем. Очерки и статьи. – Львов: Каменяр, 1988. (один з авторів – полковник КДБ у відставці, учасник ліквідації Н. Хасевича, Б. Стекляр)
178. Часовые советских границ: Краткий очерк истории пограничных войск СССР. – М.:Политиздат, 1983.
179. Шляхами чекістської долі. Збірник. – К.: Політвидав України, 1988.


Tags: Бандера, Бандерлоги, Книги, Книги которых нет в электронном виде, Книжный трекер, Литература, ОУН, ОУН-УПА, Спецоперация, Спецслужбы
Subscribe

promo kotleopold77 february 7, 2019 17:14 4
Buy for 20 tokens
Диалог с читателем: - Ваша Пушистость! У него отвалился хвост!!! - Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой? - У вас все негодяи. Ну, что ж, ну, Гмордер дал. Чтоб я развивался. - Зина!.. Там в приёмной… Она в приёмной? - В приёмной - зелёная, как купорос. - Да - зелёная…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment