Чистые лапы, горячее сердце... ;-)) (kotleopold77) wrote,
Чистые лапы, горячее сердце... ;-))
kotleopold77

Как законно и бесплатно откосить от мобилизации

Оригинал взят у varjag_2007 в Как законно и бесплатно "откосить" от мобилизации. Документы

Юристы утверждают, что пока в Украине не объявлено военное или хотя бы чрезвычайное положение, избежать службы в зоне АТО можно на вполне законных основаниях.

В среду, 14 января, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о проведении в 2015 году трех очередей частичной мобилизации. После утверждения документа парламентом военкоматам нужно будет найти около 50 тысяч мужчин, годных к службе в вооруженных силах, и отправить их на службу.

Однако, далеко не все украинские мужчины желают защищать родину с оружием в руках. Некоторые – из-за религиозных убеждений, другие - из-за страха, но основная часть - из-за плохого финансового и материального обеспечения армии. Ведь государство так и не смогло предложить эффективного механизма поощрения за службу. Более того, до сих пор не урегулирована четкая процедура компенсаций и реабилитации для тех, кто получил ранения или семей погибших.

Согласно действующему законодательству, уклонение от службы влечет за собой наказание до трех лет лишения свободы. Однако, юристы успокаивают - "откосить" от армии можно вполне законно. На одном из юридических порталов Pozovsud.com.ua было опубликовано детальное описание процедуры уклонения от службы в ВСУ.

Законный отказ от мобилизации

Многие ищут образец заявления, которое можно представить в военкомат, если ты не хочешь идти служить с оружием в руках. Оказалось, есть предусмотренные законом основания, чтобы не идти служить. Это и религиозные мотивы, и права человека, и не желание быть причастным к смерти и увечьям других людей.

Заявление об отказе от мобилизации в Украине

Заявление подается в военкомат по месту мобилизации и пишется собственноручно с подписью. Его нужно оформлять в двух экземплярах и сдавать; на втором экземпляре ставится отметка о регистрации. Все, что могут сделать в ответ власти - это угрожать тюрьмой. В Законе Украины четко сказано: максимальный срок заключения за отказ от мобилизации - 3 года, и то при условии, если в стране объявлено военное или чрезвычайное положение. В противном случае, тюремное заключение не предусмотрено.

[Образцы документов]

Образец заявления об отказе, в котором хорошо изложены мотивы отказа от мобилизации. Писать его лучше на украинском языке.

Військовому комісару ______________________________
від громадянина (ки) України: ________________________
адреса реєстрації: ________________________________

ЗАЯВА.

Відповідно до вимог статей 3, 17, 21-22, 27, 34-35, 40, 55-68 Конституції України (права і свободи громадянина України, в тому числі на захист життя і здоров'я, не зобов'язання виконувати явно злочинні розпорядження чи накази , і неможливість обмежувати права і свободи людини і громадянина, за винятком випадків передбачених Конституцією України - введенням воєнного чи надзвичайного стану, свободі переконань, совісті і віросповідання), Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" № 3543-XII від 21.10. 1993 (особливий період - період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку 'зв'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відновний період після закінчення воєнних дій), Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" № 2232-XII від 25.03.1993 року (стаття 4 Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань. 1 Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом: призову громадян України на військову службу; прийняття громадян України на військову службу за контрактом. ) ставлю Вас до відома, що мій син (чоловік, брат) П.І.Б. _____________________, ________________________ "__" _______ _____ Року народження, громадянин України не виконуватиме незаконні розпорядження чи накази, які загрожують його життю і здоров'ю через проведення незаконної часткової мобілізації без введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні (особливого періоду), т.е то в мирний час.

Попереджаю Вас, пане Військовий комісар, про адміністративну та кримінальну відповідальність посадових осіб, винних у посадових злочинах, які привели до значних збитків та загибелі або каліцтва людей.
Прошу мені надати письмову відповідь у строк 48 годин, як близькому родичеві особи, що підлягає мобілізації, про правові підстави, умови, терміни, а також способу призову на військову службу громадянина України _____________________________ (П.І.П.б.), Який викликається в Військовий комісаріат ____________________________________ (повна назва) повісткою від "__" ________ ______ Року, а також про період або інші підстави мобілізації, для зверненням до суду про неправомірні дії посадової особи, а також про незаконність явно злочинних розпоряджень чи наказів, захисту своїх конституційних прав і свобод та прав і свобод інших громадян та притягнення винних посадових осіб до відповідальності.
З повагою, ______ Громадянин (ка) України _______ підпис
"___" ___________ 20__ року.
Пояснення до заяви про відмову від мобілізації в Україні

Даний документ заповнюється Заявником в 2-х примірниках, підписується і ставиться дата, заноситься до канцелярії Військового комісаріату або надсилається поштою рекомендованим поштовим листом з описом про вкладення і зворотним письмовим повідомленням відправника. На оригіналі заявника обов'язково потрібно відмітна і вхідний № і дата державної установи - Військового комісаріату.

При відсутності відповіді у встановлений у листі термін, заявником подається Позовна заява до місцевого суду в порядку адміністративного судочинства "Про бездіяльність посадової особи - військового комісара ______________________, що призвела до порушення конституційних прав і свобод громадянина України і може привести до загрози їхнього життя і здоров'я".

Административный иск подается с копией повестки, заявления в Военный комиссариат, копий документов, подтверждающих степень родственных отношений заявителя и призывника (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт, военный билет, другие доказательства). Обязательно прилагается копия военного билета призывника с доказательствами его воинского учета именно в данном Военном комиссариате, а также отметку о военной специальности, прохождения военной службы, звание, вручения мобилизационного предписания, другой информации. Также могут добавляться другие доказательства состояния здоровья, семейных обстоятельств, материального положения, работы, кредитов и других

Основания для отказа идти служить

Какие же основания будут признаны уважительными для отказа проходить военную службу в период мобилизации?  Основным мотивом могут быть религиозные убеждения лица, которого мобилизуют и членов его семьи (справка от религиозной общины о вероисповедании и невозможности воевать по религиозным мотивам обязательна). Также особенности психики и здоровья.

Судом могут быть исследованы личные обстоятельства у человека (слабая психика, в следствие чего он не может убивать другого человека, так как это может привести в будущем к очень большим негативным последствиям для здоровья того, кто подлежит мобилизации). Может быть добавлено личное письменное заявление, как в военкомат, так и в суд о невозможности убивать другого человека.

ЗАЯВА

Я, громадянин України (П.І.Б.) __________________________________________
"___" _________ ______ Року за релігійним і загальнолюдських переконань заявляю, що не можу виконувати військову обов'язок "Через релігійні та морально-психологічні переконання в тому, що не можна вбивати або наносити каліцтва іншій людині. Що мій психологічний стан і стан здоров'я може істотно і безповоротно постраждати від того, що у мене в руках зброю і я можу бути причетний до смерті або каліцтва іншої людини, до знищення майна людей, до їх психологічним травмам відповідно до Конституції України та "Загальною декларацією прав людини" ООН.
"___" ____________ _______ Року _________ ______________ (ПІБ) (Підпис)
Заяву можна прикласти до першого заявою в Військовий комісаріат.
У кожному окремому випадку повинні бути визначені додаткові підстави неможливості призову по мобілізації. Писати під копірку не рекомендується, так як питання дуже серйозне.

Ответственность за отказ от мобилизации в Украине

Следует знать, что ответственность за отказ от мобилизации предусмотрена только в военное время. То есть если объявлено чрезвычайное положение, а точнее военное положение. В этом случае предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 3 лет. Именно этим и будут пугать вас в военкомате. Поэтому твердая опора на букву закона поможет вам в военкомате.

Напомню также, что во время предыдущих мобилизаций, вернее, "мобилизаций", у людей, явившихся в военкомат, в болшиестве случаев отбирали повестки и вынуждали писать заявление о том, ч то они добровольцы, что снимао с госудасртва вскую ответственность за них.

Tags: Армия Украины, Война, Украина
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo kotleopold77 february 7, 2019 17:14 4
Buy for 20 tokens
Диалог с читателем: - Ваша Пушистость! У него отвалился хвост!!! - Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой? - У вас все негодяи. Ну, что ж, ну, Гмордер дал. Чтоб я развивался. - Зина!.. Там в приёмной… Она в приёмной? - В приёмной - зелёная, как купорос. - Да - зелёная…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment