Чистые лапы, горячее сердце... ;-)) (kotleopold77) wrote,
Чистые лапы, горячее сердце... ;-))
kotleopold77

Батяня-комбат и начальник полиции Цюцюра ;-))
Командир батальона шуцманшафтсполицайкомиссариата Кировограда Денис Скобиоалэ помог поставить окончательную точку в вопросе об умственной неполноценности новых патрульных. На опубликованной фотографии можно лицезреть вышеупомянутого командира с крайне тупым выражением лица и писюном на голове.


[Хроники хуеголовых полицаев... ;-))]

Денису Скабиаоле начальство разрешило носить член на голове в нерабочее время.

После того, была опубликована статья о том, что заместитель командира батальона носит на голове аппарат мы написали жалобу в Управление Патрульной полиции о привлечение к дисциплинарной ответственности Скабиаоле Д.

З А Я В А

Предметом даної заяви є повідомлення щодо факту, який може свідчити про вчинення дисциплінарного проступку і невідповідність займаній посаді з морально-етичних міркувань працівником Управління патрульної поліції в місті Кропивницький Скобіоале Денисом.

Суть заяви:

У соціальній мережі Facebook  (https://www.facebook.com/groups/682860518565981/ ) та на відеохостингу YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=yNYiH02AQrE&t=494s на шостій хвилині) були опубліковані фото працівника Патрульної поліції в місті Кропивницький Скобіоале Дениса, на яких він в непристойному вигляді, а саме, з певним предметом на голові (імітатор чоловічого статевого органу), що дискредитує в очах суспільства не лише його як конкретну особу та працівника поліції, а й інститут поліції в цілому. Дані відео і фото побачили тисячі людей по всій країні та за її межами. Варто зазначити, що дані матеріали не є фотошопом. Д.Скобіоале перед строєм підлеглих вже виправдовувався за свій проступок, і тому є підтвердження.

У зв’язку із цим, прошу звернути увагу на наступні статті та пункти Закону України «Про Національну поліцію України», «Дисциплінарного Статуту Національної Поліції України» наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2016р. № 1179 про затвердження «Правил етичної поведінки поліцейських».

Стаття 50 Закону «Про Національну поліцію України» зазначає — громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліцію, з метою визначення стану їх здоров’я зобов’язані пройти медичні обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.

Відповідно до порядку, встановленого законом, щодо осіб, які претендують на службу в поліції, проводиться спеціальна перевірка, порядок проведення якої визначається Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 57 Закону України “Про Національну поліції України» зазначає — «кваліфікація поліцейських проводиться з метою оцінки їх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього і кваліфікаційного рівня, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності займаним посадам, а також перспектив їх службової кар’єри »

Підпункт 5 пункту 3 статті 1 Дисциплінарного Статуту Національної поліції України зазначає — « крім основних обов’язків співробітника поліції, визначених  статтею 18 Закону України «Про Національну поліцію України», службова дисципліна вимагає від співробітника поліції утримуватися від дій, які підривають довіру до національної поліції.

У пункті 2 наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2016р. № 1179 про затвердження про затвердження «Правил етичної поведінки поліцейських» зазначено — «метою цих Правил є врегулювання поведінки поліцейських з дотриманням етичних норм, формування у поліцейських почуття відповідальності перед суспільством і законом за свої дії і бездіяльність, а також сприяння посиленню авторитету і довіри громадян до поліції».

Д.Скобіоале займає посаду заступника командиру батальйону Патрульної поліції Кропивницького, яка відноситься до керівного складу. Таким чином, у своїй поведінці повинен безпосередньо керуватися вимогами вищезазначеного наказу в частині обов’язку керівника органу (підрозділу) поліції запобігати проявам неетичної поведінки своїх підлеглих поліцейських шляхом організації роботи з розвитку професійної етики, в тому числі через проведення навчань, інформаційно-роз’яснювальної роботи. Крім того, відповідно до пункту 3 зазначеного вище наказу керівник органу (підрозділу) поліції повинен бути прикладом дотримання професійно-етичних вимог, а також вимагати їх дотримання від підлеглих. Постає питання, яким чином Д.Скобіоале може вимагати від підлеглих дотримання цих норм, якщо сам їх не дотримується?

Відповідно до абзацу третього пункту 3 наказу МВС України від 09.11.2016р. № 1179 керівник органу (підрозділу) поліції повинен: об’єктивно оцінювати виконання службових обов’язків підлеглими, а в разі порушення норм законодавства України або недотримання вимог зазначеного наказу ініціювати притягнення їх до відповідальності згідно діючого законодавства.

Враховуючи вищевикладене, прошу розглянути по суті дану заяву, вжити необхідні заходи, а саме: провести службову перевірку і притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника командиру батальйону Патрульної поліції Кропивницького Д.Скобіоале.

Відповідно до ст.3 Закону, заява — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Цією заявою, я повідомляю УПП про порушення з боку працівника патрульної поліції в місті Кропивницького Скобіоале Денисом та прошу здійснити відповіді заходи реагування щодо притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про звернення громадян»

ПРОШУ:

Об’єктивно та всебічно розглянути дану заяву, притягнути до дисциплінарної відповідальності працівника патрульної поліції м. Кропивницького Дениса Скобіоале.

Надати обґрунтовану відповідь на заяву.

       Про прийняте рішення поінформувати мене негайно після його прийняття, а в разі продовження терміну розгляду — повідомити про це.

29.09.2017                                                                                 В.Р. Демидчик

После чего на данное заявление был дан ответ с Управления Патрульной полиции о том, что не каких оснований для назначения служебного расследования у А.И. Цюцюры нет, так-как фактов нарушения дисциплинарной ответсвенности при проведение служебной проверки не установлено.

         

Не поверив словам начальника полиции Кропивницкого мы обратились с заявлением аналогичного характера выше,  к главе всей Национальной полиции Сергею Князеву. Что бы он дал указание объективно рассмотреть данное заявление по Скабиаоле Д. провести служебную проверку и притянуть его к дисциплинарной ответсвенности. А так же  начальника УПП в Кропивницком Цюцюру А.И. за бездеятельность. На что был получен ответ:

В ответе видно, как уже само руководство Национальной полиции выгораживает своих подчиненных. Что из этого следует? Если  не на службе, не в форме, вы можете надеть на голову Член и ходить с ним по городу. Вы не подрываете авторитет к полиции, на оборот, Вы подымаете имидж  и доверие населения к полиции.
Начальник Кировоградской управы шуцманшафтсполицайкомиссариата пан Цюцюра не увидел ничего предосудительного в том, что фотография его подчиненного с хуем на голове находится в публичном доступе, о чем было сообщено в его официальном ответе.

Впрочем, чего ещё ожидать от начальника, чья фамилия на русский язык переводится как Хуище?
(без названия)Tags: # Котэ-Leaks, # Котэ-Шайтан, Бандерлоги, Повный сМЯУртец, Полицайкомиссариат, Психиатрия, Шуцманы
Subscribe

promo kotleopold77 february 7, 2019 17:14 4
Buy for 20 tokens
Диалог с читателем: - Ваша Пушистость! У него отвалился хвост!!! - Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой? - У вас все негодяи. Ну, что ж, ну, Гмордер дал. Чтоб я развивался. - Зина!.. Там в приёмной… Она в приёмной? - В приёмной - зелёная, как купорос. - Да - зелёная…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments